Vidensdeling er mange organisationers hellige gral – og med god grund. Vidensdeling er en af nøglerne til succes. Vidensdeling er et konkurrenceparameter som sørger for, at alle områder i forskellige organisationer kan præstere, og at medarbejdere har de bedste forudsætninger for at lave deres arbejde.

Et af de mange redskaber til effektiv vidensdeling kaldes indenfor IT-service management en konfigurationsadministrationsdatabase eller ”CMDB”.

En CMDB er en database med informationer, der er relaterede til hinanden. Man skal i bund og grund forestille sig en ejendom med x-antal installationer, der alle er kritiske for driften, vedligeholdelsen og velværet af ejendommens beboere. Tilmed har disse installationer også indflydelse på hinanden, så når én installation fejler, kan denne medføre fejl på mange andre installationer.

Hvis man i denne ejendom ikke har overblik over, hvor de forskellige installationer er placerede, hvilke installationer, der påvirker på hinanden, og hvem der er ansvarlig for at fikse dem, når de fejler, har man et tidskrævende problem når fejlene opstår.

I en CMDB gemmes alle informationer og data, man ”fodrer” databasen med. Tilmed skabes der i en CMDB-relationer mellem de data man vil have er knyttet til hinanden. Dette betyder, at man i tilfælde af fejl hurtigt og effektivt kan finde frem til kilden, hvem der er ansvarlig og hvilke andre områder, der er berørte af fejlen.

Hvis man overfører dette princip til IT-service management muliggør en CMDB forskellige organisationer at have et overblik over alle it-systemer, hardware og software.

Det er ikke kun ved fejl, at en CMDB er nyttig. Hvis en server f.eks. skal opgraderes eller udskiftes/nedlægges, kan man ved hjælp af informationerne i en CMDB hurtigt finde ud af, hvilke systemer og områder af organisationen, der bliver berørt heraf.

I teorien kan man gemme alt, der har relevans i en CMDB. Databasen har ikke begrænsninger i forhold til de relationer der kan skabes med forskellige informationer.

Det er vores klare anbefaling, at alle organisationer der benytter sig af kritiske software-systemer eller hardware bør benytte sig af fordelene i at have en velorganiseret CMDB. Derfor kræver det vedligehold og ressourcer at sørge for, at data altid er opdateret (hvilket også kan automatiseres for indlæsning af data fra andre overvågnings- eller registreringssystemer) og relateret rigtigt i databasen. Der er derfor også faldgruber ved at benytte sig af en CMDB, hvis man ikke har ressourcerne- eller kompetencerne til at vedligeholde den.

Hvis CMDB relaterer forkerte informationer til hinanden, vil den begynde at være til mere last end gavn.

Der bliver talt meget om, hvor vigtigt vidensdeling er indenfor alle områder af organisationer. Uanset om det er marketingafdelingen, IT-afdelingen, ledelsen eller lageret, så spiller vidensdeling en central rolle for succes. En velorganiseret CMDB skaber nødvendig vidensdeling i mange forskellige områder på tværs af afdelinger i organisationerne – og relevant data er altid tilgængelig.

Når man tager beslutningen om at benytte sig af en CMDB skal man internt have afsat ressourcer til at vedligeholde den. En CMDB kan være et værdifuldt redskab, hvis den bruges og vedligeholdes rigtigt.