”Myndigheder, borgere og samfund skal have tillid til, at it-systemerne i staten er velfungerende, og at anvendte informationer behandles hensigtsmæssigt og i henhold til den gældende lovgivning.”

Sådan lyder det bl.a., når Digitaliseringsstyrelsen redegør for deres nye krav til, at IT-systemporteføljen i statslige myndigheder skal kortlægges og vurderes. IT-systemporteføljen skal tilmed hvert tredje år evalueres hos Statens It-råd, hvor toplederne i ministerierne er pålagt at deltage.

Som et led i de nye krav har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet en model til porteføljestyring af statslige IT-systemer. Modellen bygger på en kerne af seks kortlægningsdimensioner.

De seks dimensioner omfatter alt lige fra økonomi til forretningsunderstøttelse og sikkerhed.

Med en hverdag, der bliver mere og mere digitaliseret, hvor nye apps bliver udviklet til at varetage borgernes og kundernes interesse og cybersikkerhed spiller en større rolle end aldrig før, synes et sådant initiativ at være kærkomment.

Sammenlagt skal der dog gennemgås og svares på 14 generelle spørgsmål til IT-systemporteføljen samt 29 specifikke spørgsmål for hvert system i porteføljen. Dette kan virke uoverskueligt for de enkelte ministerier, da det skal klargøres, hvem der er ansvarlig for indberetning af information og besvarelse af de forskellige spørgsmål.

Det er af vores klare overbevisning, at ministerierne fordelagtigt kan benytte sig af de seks kortlægningsdimensioner som Digitaliseringsstyrelsen har fremlagt. Disse er netop lavet til at fungere som guidelines.

Man kan med fordel starte med at skabe et overblik over, hvilke systemer man gør brug af. Herefter kan det være en god idé at prioritere de mest kritiske systemer først – f.eks. kan yderst samfundskritiske systemer opprioriteres.

Når man besvarer de spørgsmål, der stilles til systemerne, skaber man et godt grundlag at arbejde videre ud fra. Under besvarelserne vil der skabes en sund dialog omkring, hvordan spørgsmålene skal besvares. Denne dialog vil sammen med besvarelserne på spørgsmålene sørge for, at systemerne bliver vurderet, så man hos ministerierne bliver klar til evalueringen hos Statens It-råd.

Hos iSpoc mener vi, at Digitaliseringsstyrelens krav til IT-systemporteføljen er et godt tiltag. Det kan virke som et forvirrende og stort stykke arbejde at skulle i gang med. Vi mener dog, at den dialog, som kravet skaber, er det hele værd.

Selvom man ikke er underlagt kravet til porteføljestyring, bør man lade sig inspirere af ideen bag. Det er essentielt for alle, uanset om man er privat virksomhed, offentlig instans eller ministerium, at have overblik over de systemer man benytter sig af.

Det handler om tillid