Formpipe understøtter serviceforpligtelser med IHLP CSM

Formpipe Software A/S betjener en lang række ministerier, styrelser og kommuner med digitale løsninger, der effektiviserer tusindvis af offentlige medarbejderes arbejdsgange. Dermed er Formpipe Software helt i front blandt leverandører, der bidrager positivt til digitalisering af den offentlige sektor.

Ved levering af IT-løsninger stilles der høje krav til overholdelse og rapportering af faktuelle servicemål. Formpipe Software har til dette formål valgt at anvende IHLP CSM, da systemet sikrer god forretningsunderstøttelse – specielt i forhold til den kompleksitet, der er forbundet med håndtering af flere servicemål under samme serviceaftale (SLA).

SLA-modulet i IHLP CSM sikrer, at der altid Formpipes sager altid kan prioriteres korrekt under hensyntagen til de kundeforhold og servicemål, der er forbundet med sagerne.

Rapportering i IHLP CSM inkluderer såvel intern som ekstern rapportering, hvilket både giver Formpipe og kunderne et overblik over serviceaktiviteter fra start til slut i forhold til kontraktlige forpligtigelser.

Den almindelige sagshåndtering i IHLP CSM muliggør en tæt dialog mellem sagsbehandler og slutbruger – helt i tråd med Formpipe Softwares værdisæt.

IHLP er helt central i vores kundeleverancer. Det er det primære kommunikationsredskab mellem Formpipe og kunderne, og det sikrer, at vi har overblik på opgaverne, og det altid er klart, hvem der har bolden.

Vi har gennem årene haft et fortrinligt samarbejde med iSpoc. iSpoc har løbende tilpasset IHLP ud fra vores forretningskrav, og er altid til at få fat i.

– Thomas Hausgaard, Afdelingsleder Service Delivery hos Formpipe

SDU understøtter sagshåndteringen med IHLP

Syddansk Universitets institutter dækker en lang række forskningsområder og udbyder uddannelser af høj kvalitet for at fremme viden, der udvikler samfundet.

SDU arbejder dagligt med mange forskelligartede henvendelser fra studerende og ansatte. SDU søgte et IT Service Management værktøj til en samlet support for alle brugerenes henvendelser og til at opsamle data fra alle datakilder, som universitet arbejder med. Uanset om det er henvendelser fra universitetets kommende eller nuværende studerende, ansatte, samarbejdspartnere m.m., var det for SDU vigtigt at have det rette overblik over alle sager og sikre effektiv kommunikation og sagshåndtering.

Du er i godt selskab