Support i hele landet

Udlændingestyrelsen bruger IHLP til bestillinger, supportsager og til drift og vedligehold af administrationsbygninger på alle styrelsens lokationer lige fra borgerservice i Aalborg, Aarhus og Odense til bygningerne i Center Sandholm og Næstved. Både interne sager og opgaver hos eksterne leverandører har Udlændingestyrelsen i IHLP.

Kortere afstande

Når opgaverne om drift og vedligehold planlægges og uddelegeres, hjælper IHLP med at holde styr på sagerne. Så fordeles opgaverne til de rigtige medarbejdere, og de indgåede aftaler om serviceniveauer overholdes. Samtidig har kontorbetjentene på udlændingestyrelsens lokationer løbende overblik over og adgang til igangværende og evt. nyoprettede opgaver, imens de er på stedet.

Hånd om tingene

Også Udlændingestyrelsens interne brugere rundt om i landet anvender selvbetjening i IHLP, når de f.eks. skal bestille, indmelde fejl og få hjælp og vejledning. 

Man mærker, at tingene hænger sammen, når aktiviteterne er samlet i ét system, og der bliver taget hånd om stort og småt.

”Vi har fået samlet vores opgaver med drift og vedligehold af vores mange bygninger rundt om i landet i ét system. Det binder vores aktiviteter godt sammen, og det giver os overblik over både vores interne sager og opgaver hos vores underleverandører, så alle oplever, der bliver taget hånd om det hele.” 

– Ida Budde Svensson, Bachelorfuldmægtig i Ledelsessekretariatet

Sammenhæng i tingene

Udlændigestyrelsens IHLP snakker sammen med IHLP hos Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvor både ministeriets og styrelsens sager om brugeradministration varetages.

Det giver overblik og indblik i de opgaver, der dagligt skal håndteres, og det binder de organisatoriske enheder tættere sammen.

Du er i godt selskab