Få svar på nogle ofte stillede spørgsmål

IHLP® understøtter forskellige processer indenfor:

IHLP® IT-Service Management
Herunder bl.a. flere ITIL-processer såsom:

 • Service Request
 • Incident Management
 • Change Management
 • Problem Management
 • CMDB

 

IHLP® Enterprise Service Management
Herunder bl.a.:

 • Asset Management
 • Fejlhåndtering
 • Vidensdeling
 • Vedligehold
 • Indkøb

 

IHLP® Customer Service Management
Herunder bl.a.:

 • Service Level & Contract Management
 • Enhedsregistrering
 • Vidensdeling
 • Kundekartotek
 • Indkøb

Inden du kommer godt i gang med IHLP® kan du og din organisation overveje følgende punkter:

 • Hvilke processer skal IHLP® understøtte:
  IHLP® kan som beskrevet i ovenstående punkt understøtte mange forskellige processer. Forudgående for en installation af IHLP®, er det vigtigt, at du og din organisation afdækker, hvilke afdelinger og hvilke processer, der er tale om IHLP® skal understøtte. 
  F.eks. vil IHLP® ITSM være det foretrukne værktøj i en IT-afdeling, hvorimod IHLP® ESM kan benyttes til bredere opgaver på tværs af en organisation. 
 • Hvilke data skal importeres til IHLP®:
  IHLP® kan importere data fra mange værktøjer og filer. Dette er ofte en af forudsætningerne for, at IHLP® kommer op at gøre fejlfrit, og at det undgås, at der bruges tid på manuelt at indsætte data. I samarbejde med en konsulent fra iSpoc a/s, vil der blive klargjort, hvilke data, der skal importeres, så der undgås fejl i data, efter at IHLP® er gået live. 
 • Hvilke systemer skal IHLP® integreres med:
  Mange organisationer benytter forskellige systemer og software til diverse arbejdsopgaver. Med den åbne API i IHLP® er det muligt at integrere IHLP® op i mod de fleste eksisterende systemer og software. Det er dog en forudsætning, at leverandørene til systemerne tillader denne integration. 

IHLP® kan installeres som cloud-løsning eller lokalt (on-premise). Som virksomhed – offentlig eller privat – skal man overveje, hvorvidt placering af software og data i cloud eller lokalt giver bedst værdi i den givne situation. Hvilken vej, der er den rigtige for din virksomhed, afhænger helt af dine behov, og hvad det er, du leder efter i en løsning. Herunder finder du nogle generelle betragtninger omkring fordele og ulemper ved begge løsninger:

Implementering

Lokalt: Ved installation i et lokalt miljø er virksomheden selv ansvarlig for at vedligeholde løsningen og alle dens relaterede processer. Hvis ikke der er tilstrækkelige ressourcer inden for en virksomheds IT-infrastruktur må disse tilkøbes blandt eksterne udbydere. Der ligger heri en afvejning af omkostninger op imod behovet for at bevare interne kompetencer og viden.

Cloud: Selvom der er forskellige former for cloud-miljøer, som regel stiller tjenesteudbyderen ressourcer til rådighed for cloud-miljøets klienter.

Omkostninger

Lokalt: For virksomheder, der installerer software on-premise, er de ansvarlige for de løbende omkostninger til serverhardware, strømforbrug og plads.

Cloud: Virksomheder, der vælger at bruge en cloud computing-model, behøver kun at betale for de ressourcer, de bruger og prisen justeres op eller ned afhængigt af hvor meget der forbruges. Vedligeholdelsesomkostninger er indregnet i prisen og deles i øvrigt imellem alle cloud-miljøets klienter.

Sikkerhed og kontrol

Lokalt: Virksomheder, der er stærkt regulerede eller har følsom information lægger vægt på et højt sikkerhedsniveau. På trods af løftet om at cloud-miljøer giver stor datasikkerhed, så giver et lokalt miljø, på trods af højere pris og ulemper i forbindelse med vedligeholdelse, sikkerhedsmæssigt mere mening for nogle virksomheder.

Cloud: Sikkerhedsmæssige problemer er fortsat den største barriere for en cloud-installation. Der er publiceret flere analyser, der viser at virksomheder, der vælger en løsning i cloud, udsætter sig for hackerangreb. Omvendt vil man kunne argumentere for at anerkendte udbydere af cloud-tjenester formodentlig gør mere end private virksomheder kan, for sikre sig imod hackerangreb.

Ja – Der har i mange år været afholdt ERFA-møder, hvor alle IHLP®-brugere har mulighed for at deltage. ERFA-møder afholdes 3-4 gange årligt.
Emnerne på møderne er inspireret af brugerne og omhandler ofte ønsker til nye løsninger i deres IHLP®-miljø.
Tilmed har IHLP®-brugerne mulighed for at fremvise deres værktøjer og inspirere andre til at benytte IHLP® på samme måde.
Disse møder er med til at sørge for, at IHLP® altid er up-to-date med vores brugeres ønsker.

Ja – iSpoc a/s har inkorporeret et åbent API til IHLP®. Det betyder, at IHLP® kan integreres op imod anden software og vice versa, når der er behov for dataudveksling mellem organisationens systemer.

Ja – kontakt os endelig, hvorefter vi meget gerne vil være behjælpelige med at fremsende kundereferencer. Her lægger vi vægt på, at I får mulighed for at se og høre omkring IHLP® indenfor de sagsprocesser som IHLP® skal understøtte hos jer.

Ja – IHLP® kan downloades og benyttes på android såvel som IOS-enheder. Endvidere kan IHLP® benyttes på iPads og andre former for tablets.

IHLP® har et indbygget servicemodul ved navn “Indkøbskatalog”. Dette katalog udstiller en brugerdefineret oversigt over de indkøbsmuligheder en bruger, der er logget på sit IHLP®-miljø har.
Indkøbskataloget kan defineres forskelligt alt efter, hvem der logger på. Dette betyder, at en medarbejder i HR ikke nødvendigvis får vist de samme indkøbsmuligheder som en medarbejder i IT.
Køb foretages ligesom på en webshop. Der vises priser og billeder af de produkter, der er til rådighed, og bestillinger bliver via IHLP® sendt direkte til den, der har ansvaret for, at bestillingerne bliver godkendt og sendt afsted.

Ja – Billeder kopieres nemt ind i IHLP® sagen, såvel som billeder fra mails der modtages bliver vist og kan sendes med ud ved kommunikation til rekvirenten i mailnotifikationer.

IHLP® kan på baggrund af data fra bl.a. CMDB generere dashboards og diagrammer over f.eks. hvor mange Incidents der har været indenfor en givet tidsramme. Disse dashboards er brugerdefinerede, hvilket muliggør at hver enkelt IHLP®-bruger kan have forskellige ting vist i sit specifikke IHLP®-miljø.
Tilmed er det i IHLP® muligt at videregive driftsinformation og andre former for viden, der skal udstilles til organisationen. Herved opretholdes en transparent vidensdeling, så alle er informerede.

Ved tilkøb af løsninger og udvidelser til dit eksisterende IHLP®-miljø vil prisen inkludere oplæring og undervisning.
Hvis der ønskes yderligere undervisning eller anden form for konsulent- eller teknikerbistand, kan iSpoc a/s kontaktes for yderlige informationer om bl.a. timepuljer og priser.