Sådan løftes fremtidens porteføljestyring

I 2019 blev alle statslige myndigheder pålagt kravet om at opdatere og indrapportere om deres it-systemporteføljen. Et arbejde, som for hver enkelt myndighed kræver en kontinuerlig redegørelse af it-systemets tilstand. Det betyder også, at den enkelte myndighed er ansvarlig for kvalitetssikring af indrapportering.

Men arbejdet med porteføljestyring er omfattende og kræver, at de rette personer med indsigt i de enkelte områder af et it-system, også har et ansvar for at vedligeholde oplysningerne til indrapportering. Det betyder en enorm mængde tid brugt på dataindsamling og et stort manuelt arbejde i at samle alt information fra de ansvarlige, til videre indrapportering.

Forståelse skaber det rette værktøj

Som med de fleste andre af vores løsninger, blev et tæt samarbejde med Energistyrelsen grundlaget for at vi kunne udvikle en løsning, specifikt til at understøtte alle statslige myndigheder i de krav om porteføljestyring som de blev pålagt fra Digitaliseringsstyrelsen. Vi var opsatte på at udvikle en løsning der skulle gøre håndteringen af disse krav nemt og med store tidsbesparelser for hver enkelt myndighed.

Løsningen skulle ikke blot understøtte de rammer, som blev sat for måden hvorpå indrapportering om it-systemer blev udført. IHLP Porteføljestyring blev nemlig også en løsning, der er til for at lette al den tid, som normalt bliver brugt på dataindsamling fra dem, som var ansvarlig for hver af de seks kortlægningsdimensioner i Digitaliseringsstyrelsens model for porteføljestyring.

Med IHLP-løsningen, blev det for statslige myndigheder altså muligt at få understøttet processen i at redegøre for it-systemer og indrapportere data, uden selv at skulle uddelegere spørgsmål til de rette personer. Gennem en enkelt opsætning af ansvarsområder, sørger IHLP for, at de rette ansvarlige har tilgang til de relevante spørgsmål, som gælder for netop deres del af it-systemet.

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Udvikling der giver mening

Fordi IHLP Porteføljestyring er værktøjsunderstøttelse til kontinuerligt vedligehold af systemporteføljen, frigav det store mængder ressourcer. Kontinuerlige opdateringer af it-systemporteføljen, giver mulighed for at bruge den viden i den daglige drift, så det er nemmere at prioritere og tage beslutninger i forhold til it-handlingsplanen.

Samarbejdet med vores kunder er unikt, når en løsning bliver til. Det er netop vores tætte samarbejder, som gør at vi kan være klar med de rette løsninger, når behovet opstår. Og vi sikrer, at IHLP er til gavn for flere. Relationerne til vores kunder betyder, at IHLP bliver udviklet, så en bred række af organisationer og virksomheder kan drage nytte af IHLP. Det er udvikling der giver mening.

 

Hvis du vil vide mere om hvordan du kommer godt fra start med porteføljestyring, så læs mere her: IHLP Porteføljestyring