Bedre processer
binder jer tættere sammen.

IHLP CSM er et værktøj til dig, der vil yde kundeservice, som gør en forskel.

Når I understøtter jeres kundeservice med IHLP, får I stærke værktøjer i hånden. Så det kan mærkes, at I yder god service.

Service Desk

Saml serviceaktiviteterne i ét system. Du får effektiv sagsbehandling med assisteret vidensdeling, samtidig med at relevant dokumentation gemmes automatisk.

Med IHLP CSM kan I understøtte jeres kundeserviceaktiviteter i ét system. I kan både bruge systemet til indgående opkald, mailopsamling m.m. og give kunderne mulighed for selvbetjening. Og henvendelser, der ikke straksafklares, får I bedre mulighed for at prioritere og fordele, så de vigtigste sager løses først, og alle sager lander på det rigtige bord med det samme. Så mærker brugerne, at alle deres henvendelser bliver håndteret professionelt. Og historikken på alle sager gemmes, så den let kan findes frem igen, når det bliver nødvendigt.

Fejlhåndtering

Registrér reklamationer og fejl og få overblik over løsninger og tendenser.

Central registrering og håndtering af reklamationer og fejl giver effektiv vidensdeling og fejlløsning. Det gør jer bedre til at hjælpe brugerne videre og til at nedbringe mængden af fejl, brugerne oplever.

Problem

Skab jer overblik over kendte fejl og problemer, dokumentér og del løsninger og bliv klogere på, hvilke følger fejlene kan have.

Når I analyserer jeres incidents og sagshistorik, kan I også dokumentere kendte fejl og problemer. I forstår bedre, hvad der spænder ben for brugerne, og kan afhjælpe problemer, inden de får følger, der for alvor kan mærkes. Det bringer jer helt tæt på problemerne, så I er klædt på til at løse dem, inden brugerne bliver bremset af dem.

Change

Planlæg og dokumenter jeres ændringer, så I får overblik over konsekvenser og afhængigheder.

Godt planlagte ændringer trækker færre følgefejl efter sig. Og med overblik over alle jeres planlagte ændringer kan I let prioritere, hvilke ændringer der er vigtige. Samtidig kan I finde en god balance små ændringer og standard changes, der kan implementeres uden omveje og unødigt ekstraarbejde.

God ændringshåndtering er en disciplin, der kan mærkes både på bundlinjen og i organisationen. Når I har greb om jeres ændringshåndtering mærker brugere og kunder, at I har sørget for, at tingene forløber, som de skal.

SLM

Indarbejd jeres serviceaftaler i IHLP, så håndteringen af sager kan forløbe i henhold til jeres aftaler og mål.

Når I indarbejder jeres serviceaftaler i IHLP, bliver henvendelser automatisk prioriteret og fordelt ud fra jeres service level agreements. Så bliver både forretningskritiske fejl med VIP-kunder, der har høj prioritet og kræver øjeblikkelig handling, og mindre reklamationssager, der ikke er lige så kritiske for driften, prioriteret og målt korrekt. Når sagsbehandlingen automatisk forløber efter jeres aftaler, bliver jeres serviceaktiviteter forretningsorienterede, og I arbejder efter principper og mål, der er udtænkt til at være alle bedst muligt til gavn.

CMDB

Enhedsdatabasen i IHLP giver dig mulighed for at registrere dine vigtige forretningskomponenter og definere forretningsregler for dem. Så kan du dokumentere og styre f.eks. kontrakter, udlån, reklamationsaftaler, leverandører og meget andet.

Når I dokumenterer oplysninger om kontrakter, leverandører m.m., kan I både gemme historik om reklamationer, leverandøraftaler, reservedele etc. og skemalægge opgaver som genforhandling, bestilling og optælling, så de automatisk bookes, når tiden er inde. Der gør vejen til god service kortere. Og det giver jeres brugere en stærk oplevelse.

Analytics

Få øjebliksbilleder af nøgledata vist i dashboards, og træk data ud i rapporter til grundig analyse.

Indsigt og gennemsigtighed, skaber forståelse. Med Analytics kan I følge med i og fremvise nøgletal for, hvordan jeres opgaver fordeles og løses. Det giver en god forståelse af, hvor der er mest brug for at sætte kræfterne ind, og så mærker kunderne, at I er der for dem, når de har brug for jer.

GDPR

Definer hvor i dine processer, der indgår personfølsomme data, og sørg for, at data slettes automatisk, efter processerne er afsluttet.

Det kræver tid og ressourcer at slette persondata korrekt. IHLP GDPR sørger for, at I automatisk får ryddet op i persondata til tiden, så intet bliver overset. Så får I tid til at tage jer af brugernes sager, for deres data har I allerede styr på.

Selvbetjening

Udgiv jeres bedste veljedninger i selvbetjeningsguiden, så jeres kunder nemt kan få hjælp til selvhjælp.

I selvbetjeningsguiden giver I jeres kunder nyttig hjælp ved hånden, så de hurtigt selv kan finde hjælp til at klare småting og blive guidet gennem bestillinger, reklamationer osv.

Når selvbetjening og kundeservice er samlet i ét system, bliver vejen til at yde og modtage god service kortere, og I giver jeres kunder gode oplevelser.

App

Brug appen til at oprette og håndtere sager på din smartphone eller tablet (både på Android og iOS).

I appen IHLP Move kan du oprette og håndtere sager, læse aktuel driftsinformation og vedhæfte billeder fra mobilen til sager, du behandler. Så medarbejdere på farten kan holde sig ajour og knytte dokumentation til sager - også når de ikke lige sidder foran en computer.

Vidensdeling

Opret både interne og eksterne vidensartikler i så både jeres servicemedarbejdere og kunder let kan finde hjælp og vejledninger selv.

Når I opretter FAQ-artikler, kan kunderne nemt selv finde de vejledninger og den hjælp, de har brug for. Så føler de sig godt hjulpet, og samtidig kan I bedre sætte kræfterne ind, der hvor kunderne ikke kan klare sig med selvhjælp. Så er I klar til at hjælpe kunderne, når de har brug for jer.

API

Byg dine systemer sammen med IHLP gennem API'er og webservices.

IHLP har et åbent API, så I kan bygge jeres systemer og datakilder sammen med IHLP. Så kan I få de vigtigste data til at flyde automatisk mellem systemerne, sådan at I har dem ved hånden, der hvor I skal bruge dem. Det giver en god oplevelse, når man ikke står og mangler de oplysninger, man har brug for.

Vidensdeling, der virker

Når I bruger vidensbasen i IHLP kan I dele viden internt, så I altid har de bedste løsninger ved hånden. Samtidig kan I publicere vejledninger og FAQ’er til kunderne, så de selv kan finde den hjælp, de har brug for, og kan I sætte kræfterne ind, hvor selvhjælp ikke slår til. Så føler kunderne sig godt hjulpet, når de har brug for jer.

Skab overblik over udstyr og systemer

I kan holde styr på f.eks. jeres kontakter, serviceaftaler og leverandører. I kan nemlig dokumentere alle relevante oplysninger forretningsenheder. Historik om reklamationer, reservedele og service kan gemmes og hentes frem, og interne opgaver som f.eks. bestilling, optælling og genforhandling kan skemalægges, så de automatisk tildeles til de rigtige medarbejdere og personalegrupper, når tiden er inde. Der gør vejen til god service kortere. Og det giver jeres brugere en stærk oplevelse.

Overblik og synlighed

Der er rig mulighed for databearbejdning og grafisk fremstilling i IHLP, så I kan skabe indsigt og gennemsigtighed. Data kan f.eks. udtrækkes til Excel eller Power BI, og I kan følge med i og fremvise nøgletal for, f.eks. hvordan henvendelser og opgaver fordeles og bliver løst. Det giver jer en bedre forståelse for kundernes behov og knytter dem tættere til jer. Og når I får kunderne tættere på, kan I hjælpe dem bedre.

Ingen bøvl med persondata

I kan indstille IHLP til automatisk at slette i personoplysninger korrekt fra jeres sager, når de er færdigbehandlede. Så behøver I ikke at bekymre jer om at bruge kræfter på at rydde op i persondata, for IHLP holder styr på det for jer.

Koordiner de tværgående aktiviteter

Når der skal løses opgaver på tværs af afdelingerne, gør det en stor forskel, hvis der er orden i processerne. F.eks. ved HR-aktiviteter som on-boarding af nye medarbejdere er der mange gøremål, der involverer medarbejdere på tværs af organisationen. Med skabelonerne i IHLP kan I indarbejde og justere jeres processer, så I automatisk får koordineret klargøring af kontorplads, bestilling af rettigheder, adgangskoder og nøgler, indkøb af IT-udrustning og kontormateriel etc. hver gang en ny medarbejder onboardes. Så mærker man, at der er taget hånd om tingene.

4 grunde til at du skal vælge IHLP

Forståelse

Du får mange års erfaring med i købet. IHLP har været her siden 2006. Vi kan hjælpe dig med at løfte din forretning, så jeres kunder og brugere mærker, at I har taget hånd om tingene.

Nærvær

Du får support af kernemedarbejdere. Det er vores dygtige, erfarne kernemedarbejdere, som kender din forretning godt, der giver dig support, når du har brug for det. Og det kan mærkes.

Samarbejde

Du kommer tæt på udviklingen af IHLP, og du vil få at mærke, hvor godt det kan være, når vi arbejder sammen om at udvikle IHLP-løsninger.

Fællesskab

Du kommer i godt selskab i vores erfagrupper. Og du vil opleve, hvad det vil sige, at være en del af IHLP-familien. Velkommen til!

Få en løsning, der passer til dig