IHLP ITSM giver godt flow

Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) har siden 2017 benyttet IHLP og oplever, at IHLP ITSM giver et godt flow i fagsupportsagerne internt mellem brugere, superbrugere og den centrale IT-fagsupport-funktion.

IHLP ITSM giver en kontrolleret og dokumenteret sagsbehandling uden brug af unødvendige ressourcer, korrekt prioritering og overblik over mængden af igangværende supportsager inden for hvert fagsystem, samt en mulighed for at søge tidligere sager frem for statistik, tidligere løsninger på samme spørgsmål mm.

Overblik over ressourcer

Ledelsesmæssigt giver IHLP ITSM større overblik over, hvor ressourcerne og supportindsatsen lægges.

BIF hjælper hver dag ledige og sygemeldte københavnere med at komme tilbage til arbejdsmarkedet, komme i uddannelse eller blive afklaret i forhold til fleksjob eller førtidspension mm.

IT-fagsupport yder support til de IT fagsystemer, der dagligt benyttes af BIF’s ca. 2000 medarbejdere.

Vi har helt sikkert en mere effektiv og helhedsorienteret IT-fagsupport, efter vi har indført IHLP ITSM, og vi vil gerne inspirere vores kollegaer i andre kommuner, som sidder med IT-fagsupport, til at komme og se, hvordan vi arbejder – og hvordan IHLP ITSM hjælper os med at supportere ca. 2000 medarbejdere i BIF.”

– Steen Larsen, Systemejer hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Nem sagsbehandling

Med IHLP har BIF et ITSM-værktøj, der dagligt sørger for et godt og effektivt flow af fagsupportsager mellem brugere, superbrugere, fagkontorer og den centrale IT-fagsupport.

IHLP Hotkey funktionen benyttes til hurtig oprettelse af sager inklusive screenshots hos den lokale bruger, som bliver allokeret til brugerens lokale superbruger. Kan superbrugeren ikke svare på spørgsmålet, kan sagen eskaleres til IT-Fagsupport.

ITSM-værktøjet giver en kontrolleret og dokumenteret sagsbehandling uden brug af unødvendige ressourcer, korrekt prioritering og overblik over mængden af igangværende supportsager indenfor hvert fagsystem, samt en mulighed for at søge tidligere sager frem for statistik, vidensdeling, tidligere løsninger på samme spørgsmål mm.

Orden i GDPR

Københavns Kommunes krav til håndtering af GDPR opfyldes ved brug af IHLP GDPR. Dette sikrer automatisk anonymisering af personhenførbare data og sletning af fil vedhæftninger mm. alt sammen gennem opsætning i det administrative interface i IHLP ITSM.

Du er i godt selskab