Højt serviceniveau

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens IT afdeling har i IHLP samlet support og service ved IT relaterede opgaver for medarbejderne i hhv. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen. Servicekataloget i IHLP SLM sikrer korrekt prioritering og håndtering af indkomne sager. Og løbende ændringer i og tilføjelser til de opgavetyper, styrelsen skal varetage, administreres i IHLP, så medarbejderne altid oplever et højt serviceniveau ved henvendelse til IT-afdelingen.

Sammenhæng i organisationen

Siden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tog IHLP i brug i 2017 er der løbende blevet implementeret planlagte udvidelser, så styrelsen har værktøjsunderstøttet flere og flere områder ved brug af IHLP.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med cirka 420 medarbejder. Styrelsen varetager mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på bane og i luften, og sætter også rammerne for dansk byggeri, fremtidens bygninger, og så løser styrelsen en række opgaver på post- og havneområdet.

”Som kunde synes jeg da, at det er en nytænkende måde at samarbejde på. Det er motiverende at vide, at vores ideer til større ændringer hos os, også giver værdi for andre.”

– Claus Trap Christensen, IT-supportchef hos Syddansk Universitet

SDU understøtter sagshåndteringen med IHLP

Syddansk Universitets institutter dækker en lang række forskningsområder og udbyder uddannelser af høj kvalitet for at fremme viden, der udvikler samfundet.

SDU arbejder dagligt med mange forskelligartede henvendelser fra studerende og ansatte. SDU søgte et IT Service Management værktøj til en samlet support for alle brugerenes henvendelser og til at opsamle data fra alle datakilder, som universitet arbejder med. Uanset om det er henvendelser fra universitetets kommende eller nuværende studerende, ansatte, samarbejdspartnere m.m., var det for SDU vigtigt at have det rette overblik over alle sager og sikre effektiv kommunikation og sagshåndtering.

Du er i godt selskab