Gør afstanden kortere

Statens IT og Statens HR arbejder sig støt og roligt gennem indkøringsfaserne, og mange styrelser og ministerier er allerede godt i gang med at overgive de kerneydelser, der skal varetages centralt fremover. 

Ambitionen med Statens IT og Statens HR er samlet at bruge færre kræfter på at levere bedre kvalitet. Og det lyder jo godt.

Besvær skaber afstand

Men centralisering af kerneydelser kan imidlertid også føles som en hurdle, netop fordi der er tale om kerneydelser, som helst skal køre smidigt, og som man gerne vil være sikker på at have inden for rækkevidde. 

Og – hånden på hjertet – det er de færreste, der arbejder i IT eller HR, som ikke har oplevet, at centralisering også kan skabe afstand og bureaukrati. Selv om det i det store billede er en ressourcebesparelse, kan det i hverdagen umiddelbart føles som en besværliggørelse.

Tættere på IT og HR til hverdag

Men der er gode muligheder for at kvalitetsløft ved centralisering af kerneydelser kan være en succeshistorie. Det kræver selvfølgelig at kerneydelserne bliver leveret i høj kvalitet af den nye centrale serviceudbyder. Det har man tit ikke direkte indflydelse på, men kommunikation og godt samarbejde bør vægtes højt.

Den anden oplagte ting, man kan gøre, er velgennemtænkt automatisering af de nye rutiner og velovervejet integration af de systemer, man allerede anvender, med de nye centrale serviceudbydere. 

(Artiklen fortsætter under billedet…)

Hvis integrationen og automatiseringen gøres godt, kan centraliseringen blive den lettelse, det er meningen den skal være.

For så er det ikke bare en ressourcebesparelse i det store billede – det kan også mærkes, at det er lige så enkelt, som det er meningen, det skal være: Den lokale IT-afdeling og HR-afdeling oplever, at ressourcer frigøres til de opgaver, de stadig skal varetage. Og i hverdagen mærkes forskellen på, hvordan de centraliserede kerneydelser rekvireres og leveres ikke som en forhindring, fordi det foregår veltilrettelagt og gnidningsfrit.

Det giver en følelse af nærvær og sammenhæng, fordi kerneydelserne stadig føles tæt på, samtidig med at der flere ressourcer til de interne opgaver.

IHLP Stat – integration der virker

IHLP anvendes allerede i en række styrelser og ministerier, som vi har samarbejdet tæt med, om at bygge integration og automatisering i samspillet med SIT og SHR. Både incident-integration og brugeradministration kører smidigt og let, og dataindsamlingen ved f.eks. brugeroprettelse og -rokering er sat i system, så de rigtige oplysninger altid kommer med til de rigtige godkendere etc.

IHLP integration til Statens IT og Statens HR anvendes allerede bl.a. i Udlændinge- og Integrationsministeriet, i Slots- og Kulturstyrelsen og er på bedding f.eks. i Bygningsstyrelsen og i Trafikstyrelsen.

Hvis du kan nikke genkendende til udfordringerne og gerne vil se, hvordan vi har løst automatisering og integration med Statens IT og Statens HR, så tag fat I os.

Du er i godt selskab