Læs om hvordan vores kunder anvender IHLP®

Københavns Kommune

IHLP® ITSM sørger for et godt og effektivt flow af fagsupportsager mellem brugere, superbrugere, fagkontorer og den centrale IT-fagsupport.

Schultz A/S

Anvender IHLP® CSM til at understøtte forretningskritiske serviceforpligtigelser overfor kunder

Albertslund Kommune

Valgte IHLP® ITSM til at understøtte IT-service og support til kommunens ansatte

Hillerød Kommune

Valgte IHLP® ITSM til IT-service og -support og til indkøb af IT-udstyr.

Udlændingestyrelsen

Anvender IHLP® ESM til understøttelse af drift og vedligehold på landets asylcentre

DGI Byen

Anvender IHLP® ESM som Facility Management understøttende værktøj

Formpipe

Anvender IHLP® CSM til at understøtte serviceforpligtigelser overfor virksomhedens kunder

Hørsholm Kommune

Anvender IHLP® ITSM til IT-service og -support til kommunens medarbejdere.