iSpoc a/s, en professionel samarbejdspartner og et engageret team

Erfaringerne har vi fra de mange projekter, vi gennem årene har været involveret i – blandt statslige og kommunale myndigheder såvel som private erhvervsvirksomheder.
I samarbejde med vores kunder, bestræber vi os på at forankre IHLP® i organisationen og skabe forbedringer gennem enkelhed og fleksibilitet.

Partnere

iSpoc a/s i korte træk

iSpoc har rødder tilbage til 2000, hvor de første kodelinjer skrives til det, der senere bliver første version af supportværktøjet IHLP®. Grundlæggerne deler idéen om at udvikle markedets mest brugervenlige og fleksible løsning inden for service management.

iSpoc etableres som selvstændigt selskab i januar 2006 i forbindelse med lanceringen af en ny version, IHLP® 3.0, som bliver godt modtaget af mange nye kunder og for alvor gør sig gældende blandt markedets mest professionelle service management værktøjer.

Siden da er det gået stærkt med løbende udvikling af IHLP® til et mere og mere dynamisk service management værktøj. Således introduceres i 2008 IHLP® til servicesupport og styring af interne forretningsgange i handels-, industri- og servicevirksomheder. Dette følges op med lanceringen af IHLP® Estate som iSpoc’s bud på et fleksibelt og økonomisk ”Computer Aided Facility Management” (CAFM) system i 2013.

Siden 2013 er IHLP® grundpakken udvidet betydeligt, og der er kommet nye funktioner til som f.eks. IHLP® Move, der sikrer kommunikation og opdatering via smartphone, tablet, etc. til kollegaer uden for kontoret, og IHLP® GDPR, som sikrer, at intern registrering af personfølsomme data i virksomheder og offentlige institutioner lever op til persondataforordningen.

IHLP® er i dag (2020) på version 4.9 og udvikles fortsat med nye og spændende funktioner, der gør en forskel i den daglige service management funktion i både den offentlige og private sektor.

Mange rigtig gode medarbejdere har igennem tiden været med til at forme både iSpoc og IHLP®.

Det gode samarbejde, både professionelt og socialt, er blevet en del af vores DNA, som vi søger at viderebringe i samarbejdet med vores kunder.