IHLP VEJLEDNING - BRUGERRETTIGHEDER

Hvordan opretter man en gruppe med brugerrettigheder?

Brugerrettigheder i IHLP fordeles gennem grupper. Så for at tildele rettigheder til brugere, skal man oprette en gruppe, rettighederne fordeles igennem.

Selve tildelingen af brugerrettigheder til brugere kan enten foregå via AD-synkronisering, så rettighedsstyringen reelt foretages i jeres AD, og ved løbende, manuel styring i IHLP.

I de fleste tilfælde er AD-synkronisering den enkleste løsning, men i begge tilfælde skal der opsættes grupper i IHLP til videreformidling af brugerrettigheder.

Sådan tildeler du brugerrettigheder i IHLP

1. Manuel tildeling og AD-synkronisering

Tildeling af brugerrettigheder kan både foregå løbende i IHLP ved manuel tildeling, og via automatisk synkronisering fra AD. I de fleste tilfælde, vil det være enklest at synkronisere grupper ind fra AD’et, så brugerrettighederne i praksis kan styres i jeres AD.

I begge tilfælde, skal der oprettes grupper i IHLP, som kan videreformidle brugerrettigheder til brugerne. Hvordan dette gøres, er beskrevet her:

2. Trin for trin

En gruppe med brugerrettigheder oprettes på følgende måde:

1) Log på IHLP med administrationsrettigheder og vælg Administration->Grupper.

2) Klik på plus-ikonet for at oprette en ny gruppe. I vores eksempel her, opretter vi en ny gruppe, med navnet ‘1st level incident’, som skal kunne modtage og håndtere incidents. Giv gruppen et navn og slå indstillingen ‘Gyldig IHLP placering’ til. Indstillingen tillader gruppen at formidle brugerrettigheder videre til de brugere, der er medlem af gruppen.

3) Hvis gruppen skal fungere som ansvarsområde, sådan at ansvaret for at løse sager kan placeres hos gruppen og de brugere, der er medlem af gruppen kan vælges som ansvarlig for løsning af sager placeret hos gruppen, skal indstillingen ‘Bloker som valgmulighed på sager’ slås fra. I vores eksempel her, vil vi gerne have, at sager kan placeres hos gruppen. Klik ‘Gem’ for at oprette gruppen.

4) Klik på ikonet ‘Vis gruppens tilknyttede grupper og brugere’.

5) Klik på ikonet ‘Grupper, denne gruppe er medlem af’, og klik på plus-ikonet for at vælge grupper, gruppen skal være medlem af. Vælg gruppen ‘ihlp_ServiceDeskNavn_Servicedesk’ (hvor ServiceDeskNavn er navnet på servicedesken, gruppen hører til i). Dette medlemskab er en nødvendig forudsætning for at brugerrettigheder kan nedarves gennem vores oprettede gruppe i den valgte servicedesk. Vælg også gruppen ‘ihlpincident’, som er den indbyggede gruppe med brugerrettigheder, der giver adgang til saghåndtering i incident-processen.

6A) Manuel tildeling: Vælg herefter ikonet ‘Vis brugere i gruppen’ og meld de brugere ind i gruppen, som skal have adgang til at behandle sager i incident-processen.

6B) Synkronisering via AD: Opret i jeres AD en gruppe ved navn ‘ihlpIncidentUsers’ og meld de brugere ind i gruppen, der skal behandle sager i incident-processen. Efter endt AD-synkronisering meldes gruppen ‘ihlpIncident1stLevel’ ind i vores nye gruppe ‘1st level incident’.

3. De indbyggede grupper med brugerrettigheder

I vores eksempel her anvendte vi gruppen ‘ihlpincident’, som giver adgang til at håndtere sager i incident-processen. De indbyggede grupper med brugerrettigheder er ordnet i en hierarkisk struktur. Gruppernes rettigheder nedarves, således at grupperne på de nederste trin i hierarkiet både giver de rettigheder, de selv besidder, og de rettigheder, deres forældre og øvrige forfædre i lige linje besidder, videre til deres medlemmer. Her er strukturen og en liste over hvad hver gruppe giver rettigheder til:

ihlpusers
Gruppen ihlpusers giver ingen rettigheder videre til sine medlemmer.
ihlpendusers
Gruppen ihlpenduser giver adgang til service portalen, hvorfra slutbrugere har mulighed for at oprette og følge med i egne sager, læse driftsinformation, FAQ'er m.m.
ihlpitdepartment
Gruppen ihlpitdepartment giver ingen rettigheder videre til sine medlemmer.
ihlpservicedesk
Gruppen ihlpservicedesk giver adgang til at modtage og håndtere service requests og til de øvrige funktioner i service desken.
ihlpservicedeskmanagement
Gruppen ihlpservicedeskmanagement giver adgang til alle service deskens funktioner, herunder udtræk af rapportdata og administration af service desk information.
ihlpincident
Gruppen ihlpincident giver adgang til incident-processen, herunder til at modtage og håndtere incidents.
ihlpincidentmanagement
Gruppen ihlpincidentmanagement giver fuld adgang til alle funktionerne i incident-processen, inkl. udtræk af standardrapporter, oprettelse af major incidents og indkaldelse af major incident board.
ihlpproblem
Gruppen ihlpproblem giver adgang til problem-processen, herunder til at oprette og håndtere problems og know errors.
ihlpproblemmanagement
Gruppen ihlpproblemmanagement giver fuld adgang til alle funktionerne i problem-processen, inkl. udtræk af standardrapporter og administration af problem information.
ihlpchange
Gruppen ihlpchange giver adgang til incident-processen, herunder mulighed for at håndtere ændringsanmodninger (requests for change) og changes.
ihlpchangemanagement
Gruppen ihlpchangemanagement giver fuld adgang til alle funktionerne i change-processen, inkl. udtræk af standardrapporter, godkendelser m.m.
ihlpcmdb
Gruppen ihlpcmdb giver adgang til cmdb'en. Brugere, som arver rettigheder fra denne gruppe kan redigere og administrere indholdet af cmdb'en.
ihlpsuperusers
Gruppen ihlpsuperusers kan tildeles til superbrugere (såfremt superbrugerlicenser er erhvervet). Superbrugere kan vælges som ansvarlig for løsning af sager i service desken.
ihlpadmin
Gruppen ihlpadmin giver adgang til administrationspanelet i IHLP, herunder opsætning af grupper, kategorier, servicetyper, tekstlabels, service level management og meget andet.
ihlpadmintek
Gruppen ihlpadmintek giver adgang til administration af tekstlabels i IHLP.
ihlplistmanager
Gruppen ihlplistmanager lader brugere administrere lister og søgninger gemt via søgefunktionen.
ihlpfaqadministrator
Gruppen ihlpfaqadministrator lader brugere administrere FAQ'en, herunder godkendelse og publicering af FAQ'er.
ihlpprocessmanager
Gruppen ihlpprocessmanager giver rettigheder til at redigere tekstlabels og til at administrere formularer, emails og quickforms.
ihlpscheduledtaskmanager
Gruppen ihlpscheduledtaskmanager giver rettigheder til at redigere tekstlabels og til at administrere skemalagte sager.
ihlpdashboardmanager
Gruppen ihlpdashboardmanager giver adgang til at administrere dashboards.
ihlpapprovers
Gruppen ihlpapprovers tilladere brugere at blive valgt i feltet 'godkender' på formularer, og giver dem rettigheder til at godkende oprettelse af sager fra formularer.
ihlpdomainadmin
Gruppen ihlpdomainadmin giver adgang til at oprette flere adskilte service deske i IHLP.
ihlpgdprrights
Gruppen ihlpgdprrights giver rettigheder til at administrere reglerne for automatisk anonymisering af personfølsomme data og for at foretage anonymisering af enkeltsager.
ihlpchangerequester
Gruppen ihlpchangerequester giver adgang til at oprette ændringsanmodninger (requests for change).