albertslund-kommune-logo

Albertslund kommune

Valgte IHLP® ITSM til at understøtte IT-service og support til kommunens ansatte

Albertslund Kommune, med ca. 2000 administrative medarbejdere, valgte i 2007 at implementere IHLP® ITSM som understøttende værktøj for IT-service og support til kommunens medarbejdere. Beslutningen kom på baggrund af en mangelfuld dokumentation og registrering af sager i det daværende Digitaliseringscenter. Det var af væsentlig betydning for kommunen at ITSM-systemet levede op til ITIL-rammeværket for at sikre en høj kvalitet af de leverede IT-serviceydelser, samt at man havde et værktøj som kunne modelleres efter forretningens og ikke mindst IT-Supportens behov.

ITIL-processerne som understøttes af IHLP® ITSM er i dag forankret hos Økonomi og Stabs IT-medarbejdere, og de har som følge heraf oplevet klare effektiviseringsfordele.

I dag er det ikke kun IT-medarbejderne som benytter IHLP® ITSM, men også enkelte økonomimedarbejdere har fået adgang, og der er nu et mere effektivt flow i brugeradministrationsopgaver som berører både IT og Økonomi.

Udover et mailflow der automatisk opretter sager i IHLP®, anvender brugerne de tidsbesparende "QuickForms" til indrapportering af supportsager, som automatisk registreres i Servicedesken. Medarbejdere har fået frigjort ressourcer til planlagte opgaver, og slutbrugerne har som konsekvens heraf, oplevet en øget kvalitet af kommunens IT-service.

David Schoenbaum, IT-supporter hos Albertslund Kommune, udtaler om brugen af IHLP®:

”Vi har med IHLP® fået et værktøj, der sikrer sagsbehandlingen på tværs af centrets enheder. Det betyder meget i hverdagen, dels for at kunne levere effektive serviceydelser, men også for at sikre, at vi internt i Digitaliseringscentret kan dele viden om de mange sager, vi behandler”.