Udlændingestyrelsen

Anvender IHLP® ESM til understøttelse af drift og vedligehold på landets asylcentre

Udlændingestyrelsen, der hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet, behandler sager om asyl og opholdstilladelse i Danmark. Som et led i behandling af disse sager, varetager Udlændingestyrelsen forsørgelse og indkvartering af asylansøgere, mens deres sager behandles. Udlændingestyrelsen har ansvar for drift og vedligehold af de 14 asylcentre, der er fordelt rundt i Danmark.

Rutineprægede opgaver såvel som større ad hoc vedligeholdsopgaver bliver opsamlet i IHLP® ESM og derefter distribueret til de ansvarlige. Herved sikres, at Udlændingestyrelsen har overblik og egenkontrol. De ansvarlige har med IHLP® ESM et løbende opdateret overblik over, hvor og til hvilke opgaver, der er brug for dem. Sikringen gennem et nemt og overskueligt system, der med god planlægning effektiviserer og dokumenterer udførsel af opgaver og derved giver overblik over alle aktuelle opgaver pr. lokation.

Med IHLP® ESM har Udlændingestyrelsen et effektivt værktøj, der understøtter det daglige vedligehold og drift af landets asylcentre såvel som administrative opgaver relateret til de mange arbejdsområder, som Udlændingestyrelsen varetager.