Københavns Kommune

IHLP® ITSM sørger for et godt og effektivt flow af fagsupportsager mellem brugere, superbrugere, fagkontorer og den centrale IT-fagsupport.

Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) hjælper hver dag ledige og sygemeldte københavnere med at komme tilbage til arbejdsmarkedet, komme i uddannelse eller blive afklaret i forhold til fleksjob eller førtidspension mm.

IT-fagsupport yder support til de IT fagsystemer, der dagligt benyttes af BIF´s ca. 2000 medarbejdere.

Med IHLP® har BIF et ITSM-værktøj, der dagligt sørger for et godt og effektivt flow af fagsupportsager mellem brugere, superbrugere, fagkontorer og den centrale IT-fagsupport.

IHLP® Hotkey funktionen benyttes til hurtig oprettelse af sager inklusive screenshots hos den lokale bruger, som bliver allokeret til brugerens lokale superbruger. Kan superbrugeren ikke svare på spørgsmålet, kan sagen eskaleres til IT-Fagsupport.

ITSM-værktøjet giver en kontrolleret og dokumenteret sagsbehandling uden brug af unødvendige ressourcer, korrekt prioritering og overblik over mængden af igangværende supportsager indenfor hvert fagsystem, samt en mulighed for at søge tidligere sager frem for statistik, vidensdeling, tidligere løsninger på samme spørgsmål mm.

Københavns Kommunes krav til håndtering af GDPR opfyldes ved brug af IHLP® GDPR. Dette sikrer automatisk anonymisering af personhenførbare data og sletning af fil vedhæftninger mm. alt sammen gennem opsætning i det administrative interface i IHLP® ITSM.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) udtaler:

BIF har siden 2017 benyttet IHLP® ITSM og oplever, at IHLP® ITSM giver et godt flow af fagsupportsagerne internt mellem brugere, superbrugere og den centrale IT-fagsupport-funktion.
IHLP® ITSM giver en kontrolleret og dokumenteret sagsbehandling uden brug af unødvendige ressourcer, korrekt prioritering og overblik over mængden af igangværende supportsager indenfor hvert fagsystem, samt en mulighed for at søge tidligere sager frem for statistik, tidligere løsninger på samme spørgsmål mm.
Ledelsesmæssigt giver IHLP® ITSM større overblik over, hvor ressourcerne og supportindsatsen lægges.
Ligesom er det er muligt at generere rapporter over, hvilke fagsystemer som trækker mest support og inden for hvilke områder af BIF og meget mere.

Steen Larsen systemejer hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udtaler; ”Vi har helt sikkert en mere effektiv og helhedsorienteret IT-fagsupport efter vi har indført IHLP® ITSM og vi vil gerne inspirere vores kollegaer i andre kommuner, som sidder med IT-fagsupport, til at komme og se, hvordan vi arbejder – og hvordan IHLP® ITSM hjælper os med at supportere ca. 2000 medarbejdere i BIF”.