DGI Byen

Anvender IHLP® ESM som et understøttende værktøj til varetagelse af Facility Management

DGI Byen er et stort samlingspunkt fordelt over 30.000 m2 centralt i København med faciliteter indenfor idræt, sundhed, kultur og erhvervsarrangementer. Ligeledes er DGI byen indehaver af en restaurant samt konference- og hotelvirksomhed.

DGI-Byen brugte unødige ressourcer på dobbeltarbejde i forhold til vedligeholdelsesopgaver og havde svært ved at dele information imellem servicemedarbejdere på en effektiv måde Grundet disse udfordringer søgte DGI Byen et enkelt og effektivt Computer Aided Facility Management system "CAFM", der kunne bruges til at optimere serviceaktiviteterne på alle DGI Byens lokationer.

DGI Byen valgte derfor IHLP® ESM, som er en enkel og effektiv serviceløsning til håndtering af både mindre, rutineprægede opgaver og større anlægsprojekter.

Med IHLP® ESM oplevede DGI-Byen først og fremmest at få bedre overblik og egenkontrol. Med opfølgning i realtid, via "IHLP Move", blev sagsbehandlingen betydeligt effektiviseret og sagsforløbet mere præcis dokumenteret. Sidst men ikke mindst oplevede servicepersonalet bedre og øget adgang til relevant viden i forhold til arbejdsopgaver.