Formpipe

Anvender IHLP® CSM til at understøtte serviceforpligtigelser overfor virksomhedens kunder

Formpipe Software A/S betjener en lang række ministerier, styrelser og kommuner med digitale løsninger, der effektiviserer tusindvis af offentlige medarbejderes arbejdsgange. Dermed er Formpipe Software helt i front blandt leverandører, der bidrager positivt til digitalisering af den offentlige sektor.

Ved levering af IT-løsninger stilles der høje krav til overholdelse og rapportering af faktuelle servicemål. Formpipe Software har til dette formål valgt at anvende IHLP® CSM, da systemet sikrer god forretningsunderstøttelse. Dette sker specielt i forhold til den kompleksitet, der er forbundet med håndtering af flere servicemål under samme serviceniveau-aftale (også kaldet SLA).

Det integrerede "SLA-Modul" sikrer, at der altid prioriteres korrekt under hensyntagen til de kundeforhold og servicemål, der er forbundet med sagerne.

Rapportering i IHLP® CSM inkluderer såvel intern som ekstern rapportering, hvilket både giver Formpipe Software og kunderne et overblik over serviceaktiviteter fra start til slut i forhold til kontraktlige forpligtigelser.

Den almindelige sagshåndtering i IHLP® CSM muliggør en tæt dialog mellem sagsbehandler og slutbruger via kommunikation på de enkelte sager – helt i tråd med Formpipe Softwares værdisæt.