Hillerød Kommune

Anvender IHLP® ITSM til IT-service og -support, og til indkøb af IT-udstyr 

Hillerød Kommune består af ca. 4.900 ansatte, hvoraf 500 arbejder på rådhuset, mens de resterende 4.400 arbejder i decentrale institutioner.

Hillerød Kommune søgte et IT-Service Management værktøj, der kunne understøtte andre processer end dem, som ITSM-værktøjer normalt understøtter. Heriblandt var opgaver som eksempelvis kommunens mange bestillinger og support af forskellige fagsystemer.

Hillerød Kommune benytter “"Indkøbskataloget" i IHLP® til at styre bestillinger af IT-udstyr foretaget af både medarbejder på rådhuset og i de decentrale institutioner. Alt afhængigt af, hvem der foretager bestillingerne, er det i IHLP® defineret, hvilket udstyr der kan vælges. Tilmed bliver faktureringer og godkendelse af bestillinger håndteret og gemt i IHLP®, så der er overblik over, hvem der har foretaget hvilke bestillinger.

Hillerød Kommunes forskellige afdelinger har valgt at have forskellige IHLP®-miljøer. Dette er besluttet, da IT-afdelingen næsten kun håndterer Incidents, mens Acadre-afdelingen kun håndterer flest Service-requests. Opdelingen er tilmed sket på baggrund af, at Acadre-afdelingen ønskede at bruge “"Selvbetjeningsguiden"” så slutbrugere langt hen ad vejen kan supporteres selvstændigt.

Hillerød Kommune har gennem et tæt samarbejde med iSpoc stor succes med at udnytte IHLP®-ITSM’s mange funktioner. Den tætte kommunikation og viljen til at sprede IHLP® ud i organisationen er grundstenene i samarbejdet.