Trafik-, Bygge- og Boligministeriet

Anvender IHLP® ITSM til IT service og support

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med cirka 420 medarbejdere og varetager mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på bane og i luften. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sætter også rammerne for dansk byggeri, fremtidens bygninger og boligområdet, og så løser styrelsen en række opgaver på post- og havneområdet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens IT afdeling har samlet support og service til varetagelse af IT relaterede opgaver ud mod medarbejderne i hhv. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen. Et fastforankret Servicekatalog sikre korrekt prioritering af indkomne sager og effektiv håndtering via Service Level Management opsætningen i IHLP®.

Nye og løbende ændringer til opgavetyper, der skal varetages af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, administreres nemt igennem IHLP® og sikre at medarbejdere altid modtager et højt serviceniveau ved henvendelse til IT-afdelingen.

Siden etableringen af IHLP® hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2017 er planlagte udvidelser implementeret løbende, for at styrke organisationen ved at samle viden og værktøjsunderstøtte flere og flere områder hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved brug af IHLP®.