Tæt samarbejde med Statens IT og Statens HR

Slots- og Kulturstyrelsens IHLP STAT-løsning er integreret med Statens IT.

Brugernes Incident-sager i SITs service portal, som dispatches fra SIT til IT-afdelingen hos Slots- og Kulturstyrelsen, kører parallelt hos SIT og IT-afdelingen, så de spejler hinanden.

Brugerne mærker derfor ingen forskel på, om SIT eller IT-afdelingen løser deres sager. Altid den samme gode support, og altid det samme sted at henvende sig. 

Og IT-afdelingen kan bare koncentrere sig om at løse de sager, der tikker ind og kommunikere med brugerne direkte på sagerne, som de plejer, for data udveksles automatisk mellem sagerne, og når IT-afdelingen lukker sagen, lukkes spejlsagen også automatisk hos SIT.

Forenklet brugeradministration

Også alle sager om brugeradministration kører parallelt i IHLP og hos Statens IT og Statens HR, så alle kan se status og historik hele tiden. Når HR afdelingen eller chefen laver en sag om nedlæggelse, oprettelse og rokering, dannes også en række interne sager. Eksempelvis ved en brugeroprettelse, hvor chefen vælger hvilket udstyr medarbejderen skal have, hvilke adgange der skal gives til fagsystemer mm. Når chefen har udfyldt formularen dannes en række sager på baggrund af det bestilte. Hermed er der sparet en masse manuelle arbejdsgange, som HR afdelingen tidligere håndterede ved udsendelse af mails.

Automatisk godkendelse

Samtidig indhentes godkendelserne automatisk fra de rigtige personer, på det rigtige tidspunkt og med alle de rigtige oplysninger – selvfølgelig også de rigtige oplysninger om brugerrettigheder. Og når godkendelsen foreligger, sættes de rigtige interne underopgaver i gang helt automatisk.

Overskuelig opgavestyring

Alle opgaver og godkendelser knyttet til sager om brugeradministration er kædet rigtigt sammen, så HR kan se udvikling, status og historik på det hele:

”Det gør en stor forskel, at HR og IT har et skarpt overblik, og har et samlet overblik. Det sparer os en masse intern tid, at alle oplysningerne på sagerne med godkendelser bliver håndteret i én arbejdsgang.”

– Pernille Sünksen, Teamkoordinator hos Slots- og Kulturstyrelsen

Dokumentationen på plads

Ud over det gode samspil med Statens IT og Statens HR, som sikrer at sagsgange og dokumentation kører som det skal, er der indbygget værktøjer til automatisk håndtering af GDPR-regler i Slots- og Kulturstyrelsens IHLP STAT-løsning. Personfølsomme oplysninger bliver altid slettet eller anonymificeret fra sagshåndteringen, når dokumentationspligten er ophørt, så Slots- og Kulturstyrelsen ikke skal bruge intern tid på at sikre, at GDPR-reglerne overholdes i sagshåndteringen.

Du er i godt selskab